Μια από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές της μεθανόλης είναι τα ηλεκτρικά στοιχεία καυσίμου μεθανόλης (direct methanol fuel cells, DMFC). Τα στοιχεία καυσίμου μεθανόλης αναπτύχθηκαν από τους George A. Olah και Surya Praka στο Loker Hydrocarbon Institute του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα στοιχεία αυτά ήταν μια "επέκταση" των ήδη γνωστών ηλεκτρικών στοιχείων υδρογόνου [Αναφ. 11].

Τα στοιχεία DMFC, όπως κάθε άλλο ηλεκτρικό στοιχείο, αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια (άνοδο και κάθοδο), που χωρίζονται μεταξύ με ένα ηλεκτρολύτη. Στην άνοδο η μεθανόλη (ως υδατικό διάλυμα περίπου 1 Μ) οξειδώνεται προς διοξείδιο του άνθρακα. Η άνοδος είναι από πλέγμα λευκοχρύσου, γεγονός που αυξάνει το κόστος της. 'Ενα άλλο μειονέκτημα είναι το ότι για να αυξηθεί η απόδοσή τους πρέπει να λειτουργούν σε κάπως υψηλή θερμοκρασία (50-120 ºC) και να είναι σφραγισμένο υπό πίεση για να μη διαφύγει η μεθανόλη. Χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες λευκοχρύσου.

Στην άνοδο οξειδώνεται η μεθανόλη προς διοξείδιο του άνθρακα με σύγχρονη παραγωγή υδρογονοκατιόντων. Η άνοδος διαχωρίζεται από την κάθοδο μέσω μεμβράνης η οποία επιτρέπει τη διέλευση των υδρογονοκατιόντων (proton exchange membrane, PEM).

Στην κάθοδο πραγματοποιείται αναγωγή οξυγόνου (από τον αέρα) κατά την οποία καταναλώνονται τα διερχόμενα υδρογονοκατιόντα. Η μεμβράνη είναι κατασκευασμένη από Nafion, ένα σχετικά δαπανηρό υπερφθοριωμένο πολυμερές με όξινες σουλφονικές ομάδες (με δράση σουπεροξέος, βλέπε: Χημική ένωση του μήνα: Μαγικό οξύ), που αυξάνει επιπλέον το κόστος του στοιχείου.

Η μεμβράνη που διαχωρίζει τα δύο ηλεκτρόδια ιδανικά θα έπρεπε να επιτρέπει τη διέλευση αποκλειστικά και μόνο στα υδρογονοκατιόντα, ωστόσο μικρές ποσότητες μεθανόλης διαχέονται προς την κάθοδο με αποτέλεσμα τη μειωμένη ενεργειακή απόδοση του στοιχείου. Η σημερινή έρευνα στα στοιχεία DMFC εστιάζεται ιδιαίτερα στην κατασκευή αποτελεσματικότερων και ανθεκτικότερων μεμβρανών, όπως και στην κατασκευή ηλεκτροδίων με βελτιωμένες καταλυτικές ιδιότητες.

Τα στοιχεία DMFC βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την εμφάνισή τους στο εμπόριο, όπως και την πιλοτική εφαρμογή τους από ορισμένες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα). Μέχρι στιγμής τα στοιχεία αυτά είναι κατάλληλα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μικρής σχετικά έντασης αλλά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και έτσι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη στην αυτοκίνηση, παρά μόνο σε ελαφριά οχήματα ειδικής κατασκευής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία DMFC από άποψη ενεργειακής πυκνότητας υπερτερούν σαφώς έναντι άλλων πλέον εξελιγμένων συστημάτων ηλεκτρικών στοιχείων. 'Ετσι, η θεωρητική ενεργειακή πυκνότητα των DMFC φτάνει τα 5 kWh/L, ενώ οι μπαταρίες λιθίου έχουν ενεργειακή πυκνότητα 1,5 kWh/L.