ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

3η Ομάδα Κατιόντων

Σίδηρος

Αργίλιο

Μαγγάνιο

Χρώμιο

Νικέλιο

Ψευδάργυρος

Κοβάλτιο

 

4η Ομάδα Κατιόντων

Ασβέστιο

Στρόντιο

Βάριο

5η Ομάδα Κατιόντων

Νάτριο

Αμμώνιο

Κάλιο

Μαγνήσιο

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που τα video των ιστοσελίδων αυτών δεν "παίζουν",

φροντίστε να κατεβάσετε τις τελευταίες εκδόσεις των browser που χρησιμοποιείτε.

[Οι ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ότι βρίσκονται υπό συνεχή ανανέωση/εμπλουτισμό. Για πιθανές ερωτήσεις, υποδείξεις,

παρατηρήσεις, διορθώσεις κ.λπ. παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο αυτών των ιστοσελίδων, Ομότιμο Καθηγητή Κων/νο Ευσταθίου]

Συντελεστές - Ευχαριστίες