ΟΤΑΝ ΤΑ APPLET ΔΕΝ "ΠΑΙΖΟΥΝ"

 

Εισαγωγικά

Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο (Web Browsers) έχουν ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας, ώστε να αποφευχθεί μόλυνση των υπολογιστών από "ιούς".

Τα applet, είναι μικρά προγράμματα/εφαρμογές (small applications), που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα Java. Τα προγράμματα αυτά είναι εγκατεστημένα στους εξυπηρετητές (server) και ενσωματώνονται σε κώδικα HTML, που συνθέτει μια ιστοσελίδα.

'Οταν ένας χρήστης "κατεβάσει" μια ιστοσελίδα που έχει ενσωματωμένο applet ("ιστοσελίδα-φορέας"), τότε μπορεί να το εκτελέσει πατώντας τα σχετικά πλήκτρα ελέγχου που θα βρει στο πλαίσιο (panel) του applet.

Την εκτέλεση του applet αναλαμβάνει η "μηχανή Java", που κανονικά πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή του χρήστη. Μετά την εκτέλεση του applet και την έξοδο από την ιστοσελίδα-φορέα, το applet "σβήνεται" από μόνο του από τη μνήμη του υπολογιστή.

Η διαδικασία μέχρι πριν λίγα χρόνια γινόταν ελεύθερα και χωρίς κάποιο περιορισμό ή μέτρο ασφάλειας, δεδομένου ότι οι κώδικες Java που συνθέτουν τα applet δεν διαθέτουν εντολές που θα μπορούσαν να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη.

Ωστόσο, ως επιπλέον μέτρο ασφάλειας, που παρέχουν οι νεότερες εκδόσεις της "μηχανής Java" κάθε υπολογιστή, δεν επιτρέπεται πλέον η εκτέλεση των applet, εκτός αν προηγουμένως ο χρήστης δηλώσει στη "μηχανή Java" του υπολογιστή του, ότι εμπιστεύεται τον ιστότοπο (site) από τον οποίο κατέβασε την "ιστοσελίδα-φορέα". Tότε και μόνο θα αρχίσει η η "μηχανή Java" την εκτέλεση του applet.

 

Ενεργοποίηση Java/Δήλωση εμπιστοσύνης

Γενικές οδηγίες για την όλη διαδικασία μπορεί κανείς να βρει στον ιστότοπο της Oracle, της εταιρείας που ενημερώνει μέσω διαδικτύου τους υπολογιστές με τις νεότερες εκδόσεις Java. O ιστότοπος αυτός είναι ο ακόλουθος:  http://www.java.com/en/download/help/win_controlpanel.xml

Από εκεί μπορεί να φορτώσει κανείς και την πλέον πρόσφατη ηχανή Java" και να την ενεργοποιήσει. Αυτό συνήθως γίνεται μια μόνο φορά, κατά το "σετάρισμα" ενός νέου υπολογιστή.

Η απαιτούμενη διαδικασία για την:

(α) αυτόματη ενημέρωση για νεότερες εκδόσεις Java και

(β) τη δήλωση εμπιστοσύνης για επιλεγμένους ιστότοπους,

είναι απλή και ο χρήστης μπορεί να την πραγματοποιήσει με τα ακόλουθα εύκολα βήματα:

Πρώτα καλούμε το Control Panel της Java του υπολογιστή μας ως εξής:

Επιλέγουμε: από το <Start Button> <All Programs> <Java>   <Configure Java>, όπως φαίνεται στα επόμενα σχήματα:

Αναζήτηση και εύρεση του panel "Configure Java" στα Windows XP και Windows 7.

Αναζήτηση και εύρεση του panel "Configure Java" στα Windows 10.

 

οπότε εμφανίζεται το επόμενο Java Control Panel. Σημειώνεται ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα διάφορα Windows, αφού τα εμφανιζόμενα πλαίσια ανήκουν στη "μηχανή Java" και όχι στις διάφορες εκδόσεις Windows:

Στο πλαίσιο αυτό επιλέγουμε την προεξοχή (tab) <Update> και εμφανίζεται το παρακάτω panel, όπου τσεκάρουμε το checkbox "Check for Updates Automatically", ενώ στο editbox "Notify Me" επιλέγουμε το "Before downloading".

Με τη ρύθμιση αυτή ο υπολογιστής μας στο μέλλον θα φορτώνει αυτόματα κάθε ενημερωμένη έκδοση της Java, αφού προηγουμένως μας ρωτήσει αν θέλουμε να γίνει την ίδια στιγμή που εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα ή σε κάποια άλλη ευκαιρία, μέσω του ίδιου panel και του πλήκτρου <Update Now>. Το πλαίσιο θα πρέπει (όταν το κλείσουμε με το πλήκτρο <ΟΚ>) να είναι περίπου όπως παρακάτω:

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την προεξοχή (tab) <Security>, οπότε εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο:

Εκεί:

(α) Επιλέγουμε Security Level: High.

(β) Στον κατάλογο "Exception Site List" δηλώνουμε τους ιστότοπους (sites) τους οποίους εμπιστευόμαστε και θέλουμε να εκτελούνται τα applet που μας στέλνουν. Για τη δήλωση αυτή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο <Edit Site List>, οπότε ανοίγει το παρακάτω απεικονιζόμενο βοηθητικό Editbox "Location":

Edit box όπου γράφουμε τους ιστότοπους (με το πλήκτρο <Add> προσθέτουμε

όσα ακόμη sites θέλουμε.

Εκεί γράφουμε το site:

http://195.134.76.37 (πρόκειται για τον παλιό server του Τμήματος Χημείας, από τον οποίο -προς το παρόν- κατεβάζουμε τις ιστοσελίδες με τα applet)

Καλό είναι να προσθέσουμε (με το πλήκτρο <Add>) τώρα και τα ακόλουθα δύο sites, όπου μελλοντικά πρόκειται να μεταφερθούν (στο ένα ή στο άλλο) οι ιστοσελίδες των applet, ώστε να μην ξαναχρειαστεί να κάνουμε την ίδια διαδικασία:

 http://users.uoa.gr                     http://www.chem.uoa.gr

Προσοχή: πρέπει να τα γράψουμε σωστά, όπως δείχνεται στην εικόνα (μπορείτε να τα κάνετε copy/paste από αυτήν την ιστοσελίδα). Το πλαίσιο με το βοηθητικό Editbox θα πρέπει (όταν το κλείσουμε με το πλήκτρο <ΟΚ>) να είναι όπως φαίνεται παραπάνω.

Μετά τα προηγούμενα, ο υπολογιστής μας έχει ενημερωθεί και είναι έτοιμος να "εκτελέσει" τα applet, τα οποία δέχεται από τους ιστότοπους που δηλώσαμε.

 

Εκτέλεση του applet

Σαν τελευταίο μέτρο ασφάλειας, μόλις "κατεβάσουμε" την ιστοσελίδα-φορέα του applet, ανοίγει το παρακάτω "προειδοποιητικό" πλαίσιο (security warning):

Πατούμε το πλήκτρο <Run> και το applet αρχίζει να εκτελείται κανονικά.

Η λίστα των εκπαιδευτικών applet που είναι εγκατεστημένα στον εξυπηρετητή του Τμήματος Χημείας και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι, βρίσκονται (προς το παρόν) στην ιστοσελίδα: http://195.134.76.37/applets/Applet_Index1.htm

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (προσθήκη 3/9/2017)

Μετά τις νεότερες ενημερώσεις (updates) των διαφόρων browsers (Firefox, Chrome, κ.α.) δεν είναι πλέον δυνατόν να εκτελέσουν τα Java applets, αφού οι ενημερώσεις αυτές δεν διαθέτουν, ούτε δέχονται, το τελείως απαραίτητο Java Add On. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει τρόπος εκτέλεσής τους χάρις στη δυνατότητα που έχουν ορισμένες επεκταμένες versions τους ή τη δυνατότητά τους να "καλούν εσωτερικά" για την εκτέλεσή τους τον Internet Explorer, μέσω του οποίου αποκτούν τη δυνατότητα αυτή.

Μπορείτε να αναζητήσετε τις βήμα-προς-βήμα οδηγίες χωριστά για τον κάθε browser, από την ιστοσελίδα του ιστότοπου του "DIGITAL CITIZEN" με τίτλο "How to enable Java in all the major web browsers". 'Ηδη δοκιμάστηκαν με επιτυχία για τις τελευταίες versions του Chrome και Firefox σε περιβάλλον Windows 10.

 

 

Κων/νος Ευσταθίου

 

Ομότ. Καθηγητής Τμήματος Χημείας

30/9/2016